Ano, konkurence je veliká a tak je nám toužení po úspěchu soužením

Pohádky jsou na počátku našeho psychického života a v pohádkách jsou čerti a jiné pohádkové bytosti které v realitě nejsou, každá pohádka je originál a čas má dost času na to aby poznal které pohádky zde zůstanou a které zaniknou. V pohádkách vítězí dobro nad zlem a v pohádce vše dobře dopadne, je zde jasné vymezení toho co je dobro a co je zlo, s čerty nejsou v pohádce žerty. 
 
Proč vlastně naše psychika potřebuje; umění, módu, reklamu, kulturu, hudbu, obrazy, hry, divadlo, sny, iluze, atd. příčinou jsou protiklady, aby zde mohla být realita tak zde musí být iluze, napětí mezi realitou a iluzí je zdrojem psychické energie pro naše myšlení a vědění. 
 
Každý problém který nás rozčiluje má svojí příčinu, vše zde jsou příčiny a jejich následky, lidi dělají chyby, nikdo není natolik dokonalý aby nechyboval, pokud by zde platilo oko za oko tak by byl každý člověk na světě slepý, cesta je v tom že nebudeme konat cizím lidem to co nechceme aby cizí lidé konali nám, vše co dáváme to nazpět dostáváme, jak si to každý udělá takové to zde i má, komu není rady tomu není pomoci. 
 
Je to tak snadné se psychicky uzavřít do svého světa a považovat cizí lidi za hříšné ubožáky, zde se dostáváme k tomu že myslíme a konáme podle situace, charakter je luxus který si nemůžeme dovolit protože dobrota je žebrota a my toužíme po tom být zde; populární, mocný, bohatý, krásný, moudrý, atd. jenže konkurence je veliká a tak je nám toužení po úspěchu soužením.

Ano, lidi mají blbou náladu a nikdo to neřeší

Každá chyba je zde dočasně. Napětí mezi protiklady je zdrojem energie pro čas a prostor ve kterém existujeme, naprogramovaný evoluční proces určuje pravidla hry pro vše co zde je v tomto času a prostoru. Ty jsi zde jenom levným dočasným materiálem na evoluční pokusy, z prachu jsi vznikl a v prach se zase navrátíš, neřeš to že nemáš prachy, řeš jenom to co zvládneš vyřešit, nedostatek je zde díky nadbytku, aby ti co jsou nahoře měli nadbytek; peněz, moci, popularity, informací, programů, času, lásky, pravdy, atd. tak ti co jsou dole mají z toho blbou náladu a tak konzumují pivo a cigarety.

Nikdy zde nebyl; feudalismus, kapitalismus, socialismus, komunismus, humanismus, atd. vždy zde byl jenom pokrytecký egoismus, který se maskuje mnohým protože je to chytrý parazit. Elita která nám zde vládne od té doby co existují daně je složená ze lhářů a zlodějů, dobrota je přeci žebrota, všechny; pravidla, zákony, předpisy, normy, morálka, ideologie, filosofie, móda, reklama, atd. to je jenom síť do které se chytají hlupáci aby se tak z nich stali chudáci. Zlo vykonal ten kdo z toho měl užitek, když to nejde s lidmi po dobrém tak se to řeší po zlém, následkem jsou dogmatické totality ve kterých lidi mají blbou náladu a nikdo to neřeší!